The Godex EZ-2000 Series feature industrial class 4 inch wide label printers. Available in both thermal transfer or direct thermal versions, with 300dpi resolution.

The EZ-2000 has a modular design for ease of operations and maintenance; due to the replaceable print head module. It automatically detects print head resolutions when TPH module is changed. The friendly communication panel allows easy setup and status information.http://ganedata.co.uk/products/partners/godex/godex-ez2000-series.html
Khách

Godex EZ2000 Series

217 lượt xem
0

The Godex EZ-2000 Series feature industrial class 4 inch wide label printers. Available in both thermal transfer or direct thermal versions, with 300dpi resolution.

The EZ-2000 has a modular design for ease of operations and maintenance; due to the replaceable print head module. It automatically detects print head resolutions when TPH module is changed. The friendly communication panel allows easy setup and status information.http://ganedata.co.uk/products/partners/godex/godex-ez2000-series.html

Uploaded to cách đây 11 tháng

Sửa hoặc chỉnh cỡ bất kì ảnh nào bởi nhấp vào xem thử
Sửa bất kì ảnh nào bởi chạm vào xem thử
Bạn có thể thêm nhiều ảnh nữa từ máy tính của bạn hoặc thêm địa chỉ ảnh.
Đang tải lên 0 ảnh (0% Hoàn tất)
Danh sách đang được tải lên, nó có thể mất đôi chút thời gian để hoàn thành.
Upload xong rồi!
Đã tải nội dung lên . You can tạo album mới with the content just uploaded.
Đã tải nội dung lên .
You can tạo album mới with the content just uploaded. You must tạo tài khoản or đăng nhập to save this content into your account.
No ảnh have been uploaded
Có lỗi xảy ra, hệ thống không thể xử lý yêu cầu vừa rồi của bạn.
    Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
    Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
    JPG PNG BMP GIF 3 MB