http://ganedata.co.uk/products/kiosks-digital/advantech-utc-620-21-5-retail-touch-computer.html
UTC-620 features an all-in-one contact peripheral system equipped with Portrait format, touch based LCD panel. It is equipped build-in camera, MSR, NFC(RFID), barcode scanner, and configurable function key for best Retail self-service and interactive signage deploy in different application areas. The systems deliver updated information with well-designed interactive interfaces, fully ensure relevant content and targeted promotions are delivered. UTC series touch panel computers are the best investments to enhance user satisfaction, further brand equity, and maximize business profits
Khách

Advantech UTC-620 - 21.5" Retail Touch Computer

252 lượt xem
0

http://ganedata.co.uk/products/kiosks-digital/advantech-utc-620-21-5-retail-touch-computer.html
UTC-620 features an all-in-one contact peripheral system equipped with Portrait format, touch based LCD panel. It is equipped build-in camera, MSR, NFC(RFID), barcode scanner, and configurable function key for best Retail self-service and interactive signage deploy in different application areas. The systems deliver updated information with well-designed interactive interfaces, fully ensure relevant content and targeted promotions are delivered. UTC series touch panel computers are the best investments to enhance user satisfaction, further brand equity, and maximize business profits

Uploaded to cách đây 9 tháng

Sửa hoặc chỉnh cỡ bất kì ảnh nào bởi nhấp vào xem thử
Sửa bất kì ảnh nào bởi chạm vào xem thử
Bạn có thể thêm nhiều ảnh nữa từ máy tính của bạn hoặc thêm địa chỉ ảnh.
Đang tải lên 0 ảnh (0% Hoàn tất)
Danh sách đang được tải lên, nó có thể mất đôi chút thời gian để hoàn thành.
Upload xong rồi!
Đã tải nội dung lên . You can tạo album mới with the content just uploaded.
Đã tải nội dung lên .
You can tạo album mới with the content just uploaded. You must tạo tài khoản or đăng nhập to save this content into your account.
No ảnh have been uploaded
Có lỗi xảy ra, hệ thống không thể xử lý yêu cầu vừa rồi của bạn.
    Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
    Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
    JPG PNG BMP GIF 3 MB