Astronaut John W. Young, commander of the Apollo 16 lunar landing mission, leaps from the lunar surface as he salutes the United States flag at the Descartes landing site during the first Apollo 16 extravehicular activity (EVA). Astronaut Charles M. Duke Jr., lunar module pilot, took this picture. The Lunar Module (LM) "Orion" is on the left. The Lunar Roving Vehicle (LRV) is parked beside the LM. The object behind Young (in the shade of the LM) is the Far Ultraviolet Camera/Spectrograph (FUC/S). Stone Mountain dominates the background in this lunar scene. While astronauts Young and Duke descended in the LM to explore the Descartes highlands landing site on the moon, astronaut Thomas K. Mattingly II, command module pilot, remained with the Command and Service Modules (CSM) "Casper" in lunar orbit.
Load full resolution - 3.5 MB

Astronaut John Young leaps from lunar surface to salute flag

1052 lượt xem
1

Astronaut John W. Young, commander of the Apollo 16 lunar landing mission, leaps from the lunar surface as he salutes the United States flag at the Descartes landing site during the first Apollo 16 extravehicular activity (EVA). Astronaut Charles M. Duke Jr., lunar module pilot, took this picture. The Lunar Module (LM) "Orion" is on the left. The Lunar Roving Vehicle (LRV) is parked beside the LM. The object behind Young (in the shade of the LM) is the Far Ultraviolet Camera/Spectrograph (FUC/S). Stone Mountain dominates the background in this lunar scene. While astronauts Young and Duke descended in the LM to explore the Descartes highlands landing site on the moon, astronaut Thomas K. Mattingly II, command module pilot, remained with the Command and Service Modules (CSM) "Casper" in lunar orbit.

Uploaded to cách đây 2 năm

Trong tập ảnh này

Sửa hoặc chỉnh cỡ bất kì ảnh nào bởi nhấp vào xem thử
Sửa bất kì ảnh nào bởi chạm vào xem thử
Bạn có thể thêm nhiều ảnh nữa từ máy tính của bạn hoặc thêm địa chỉ ảnh.
Đang tải lên 0 ảnh (0% Hoàn tất)
Danh sách đang được tải lên, nó có thể mất đôi chút thời gian để hoàn thành.
Upload xong rồi!
Đã tải nội dung lên . You can tạo album mới with the content just uploaded.
Đã tải nội dung lên .
You can tạo album mới with the content just uploaded. You must tạo tài khoản or đăng nhập to save this content into your account.
No ảnh have been uploaded
Có lỗi xảy ra, hệ thống không thể xử lý yêu cầu vừa rồi của bạn.
    Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
    Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
    JPG PNG BMP GIF 3 MB